Помощ за бездомните животни - Streunerhilfe Bulgarien e. V. е фондация, създадена от доброволци, обединени от една обща кауза - да помагат активно на бездомните животни. Екипът ни има една обща цел - да намалим страданието на животните, да успеем да разясним на хората, че животните по улиците не жив...