Ние от Card Box AD разработваме софтуери, уеб приложения и приложения за мобилни телефони.

Специалисти сме в консултантската и търговската дейност, както и професионалисти в дизайнерските, и рекламните услуги.