Най-важни за LPP са служителите, работещи в компанията. През годините ние се обединихме около принципи като отговорност, откритост, уважение към другите и насърчаваме непринудената, и творческа работна атмосфера. В комбинация с уникалните умения, внесени от нашите служители, широките възможности за ...