Група Бош е водещ световен доставчик на технологии и услуги с около 394,500 служители (към 31.12.2020 г.).
По предварителни данни през 2020 г. компанията реализира продажби в размер на 71,6 млрд. евро. Дейността на Бош е организирана в четири бизнес сектора – „Решения за мобилност”, „Индустриална техника”, „Потребителски стоки” и „Енергийна и сградна техника”. Като водеща IoT компания Бош предлага иновативни решения за интелигентния дом, умните градове, свързаната мобилност и свързаната индустрия. Със своята компетентност в сензорните технологии, софтуера и услугите, както и със своя собствен IoT облак, компанията предлага на потребителите си свързани, разнообразни решения за най-различни области само от един доставчик. Стратегическа цел на Бош е разработването на „Техника за живота” – иновативни и вдъхновяващи решения за подобряване качеството на живот в свързания свят.
Група Бош включва Robert Bosch GmbH и неговите около 440 дъщерни и регионални дружества в 60 държави. Заедно с търговските и сервизни партньори, производствената, инженерната и търговската мрежа на Бош включват почти всяка една държава в света. 

Компанията е основана през 1886 г. в Щутгарт от Роберт Бош (1861 – 1942). Специфичната юридическа структура на Robert Bosch GmbH гарантира предприемаческата свобода на Група Бош, давайки възможност за дългосрочно планиране и инвестиции в значими за нейното бъдеще иновации. Благотворителната фондация Robert Bosch Stiftung GmbH притежава 92% от капитала на Robert Bosch GmbH. Мажоритарното право на глас се държи от индустриалния тръст Robert Bosch Industrietreuhand KG, който изпълнява и предприемаческите функции на собственика. Останалата част от дяловете се управлява от семейство Бош и Robert Bosch GmbH.

Допълнителна информация можете да намерите на www.bosch.bg, www.bosch.com, www.bosch-press.com