Деврикс е една от водещите 20 WordPress development агенции в световен мащаб. С 8 Core contributors, подпомагащи разработката на ядрото на WordPress, както и стотици plugins, 8 SaaS приложения и редица продукти, базираната в София агенция работи по enterprise проекти като Ауди, световни списания с н...