Ние сме утвърдена на българския пазар компания с фокус към комплексното обслужване на имоти и цялостен сграден мениджмънт. Предоставяме услугите си в сгради в режим на етажна собственост, комплекси от затворен тип, административни и индустриални сгради, офис площи и частни домове, като професионално покриваме целия спектър от дейности, свързани с управление, организация, всякакъв тип поддръжки и ремонти, почистване, поддръжка на зелени площи, снегопочистване, административни процедури и всички други необходими грижи. Развиваме дейността си от края на 2012 г. и към момента управляваме и предлагаме услугите си на над 5000 сгради, комплекси, корпоративни клиенти и частни имоти.

Доверявайки управлението на Вашия имот на КОС България, осигурявате комфорт и спокойствие на Вас и Вашите близки, гарантирате жилищната си инвестиция и ни давате възможност да спомогнем за справедливите добросъседски отношения. Наш приоритет е да допринесем за Вашето щастливо и пълноценно съжителство в общата Ви собственост, а Вашето доверие - да превърнем в дългосрочно и ползотворно сътрудничество