Фирмата предлага:
- трудов договор с фирма „Desizo Monni Retail” 
- отлични условия на труд; 
- мотивиращо възнаграждение; 
- професионално обучение;