DataArt предлага: Професионално развитие: — Опитни колеги, които са готови да споделят своите познания;— Възможност за смяна на проекти и технологии;— Програми за повишаване на квалификацията;— Езикови курсове в рамките на компанията;— Помощ и подкрепа на колеги, които имат желание да се развиват ...