"Дунапак Родина" АД е част от Dunapack Packaging Division, от Принцхорн Груп, производител на хартия, велпапе и опаковки от велпапе в Централна и Източна Европа. 

* Групата Prinzhorn
Dunapack Packaging Division, със своите 24 завода за велпапе и опаковки, разположени в 11 страни, е част от австрийската Prinzhorn Group. С 9,800 служители в 16 страни, групата се нарежда сред европейските пазарни лидери в индустрията за опаковане, хартия и рециклиране.
С годишен оборот от 1,9 милиарда евро, семейно-управляваната група Prinzhorn е на трето място в Европа и е структурирана в три подразделения: Dunapack Packaging (решения за опаковки от велпапе), Hamburger Containerboard (производство на рециклирана хартия) и Hamburger Recycling (събиране и търговия с вторични суровини).

Dunapack Packaging Plovdiv
е правоприемник на Завода за хартия и амбалаж „Родина“, който е създаден през 1962 г. До 90-те години на миналия век е най-голямото предприятие за велпапе и опаковки на Балканския полуостров.

След период на приватизация и структурни промени, през 2002 г. Компанията става част от австрийският PRINZHORN HOLDING.

В началото на 2003 г. започва възраждането, възстановяването и преструктурирането на Компанията, по най-съвременни стандарти за производство в Европа, отчитайки спецификите на българския пазар.

Днес Dunapack Packaging Plovdiv е утвърден и надежден бизнес партньор в България, осигуряващ висококачествени и ефективни решения за опаковане.
Визия

Влагаме страст в обслужването на нашите клиенти с най-добрите решения за рециклиране, хартия и опаковки.
Мисия
Ние предоставяме иновативни и конкурентни решения за опаковане за нашите клиенти.
Основни ценности на Групата:
За нас креативността и иновациите са основна ценност.
Радваме се да допринасяме за успеха на нашите клиенти.
Нашите силни страни са ентусиазъм, гъвкавост и предприемачество.
Ние насърчаваме устойчивото развитие на нашите служители.
Ние печелим от и допринасяме за интернационалното многообразие на нашата Група.
Успехът ни е основан на отлично познаване на пазара и технологична експертиза.
Ние се отнасяме с уважение един към друг и към околната среда.
Кариера
Ние вярваме, че хората са ключа за успеха на компанията ни.
 Зад всеки спечелен нов клиент и зад всяко успешно решение стоят креативни и мотивирани служители с творческо и нестандартно мислене, които развиват своя потенциал чрез възложените им отговорности.
Компанията осигурява професионално обучение в съответствие с фирмените цели и потребностите на служителите.
Политиката за възнаграждение се основава на фирмени правила за стимулиране, като ключовите фактори включват отговорност, опит и принос към постиженията на компанията.
Ако нашата философия Ви допада и искате да станете част от екипа на Dunapack Packaging Plovdiv, можете да изпратите автобиография на имейл hr.plovdiv(at)dunapack-packaging.com.


гр. Пловдив 4003
бул. „Марица” № 97
отдел „Човешки ресурси”
Тел: (032) 904 515/519/503