“Ремикс Глобъл“ EАД (remixshop.com) е най-голямата онлайн платформ за подбрани дрехи и аксесоари втора употреба, винтидж модели и нови маркови попадения на световни марки и дизайнери в Европа. Компанията е изцяло българска и към момента оперира ефективно на девет европейски пазара: България, Гърция, Румъния, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Австрия и Германия. 

Относно задълженията ни по GDPR, моля имайте предвид, че за целите на настоящия подбор не са ни нужни и Ви молим да не ни изпращате Вашето ЕГН, снимки, копия на лични документи. Такива ще поискаме единствено от одобрения/те кандидат/и преди сключване на трудов договор. В случай, че все пак изпратите данни за ЕГН, снимки и копия на (лични) документи, ние ще ги заличим/унищожим незабавно, без да ги разглеждаме.

Ние събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни с грижа към тях и при спазване на законовите изисквания.

Личните Ви данни ще бъдат обработени само и единствено за целите на кадровия ни подбор и за да се свържем с Вас в случай, че Ви одобрим за следващия етап по подбора.

Данните на кандидатите за работа ще бъдат съхранявани в срок от шест месеца от получаването им и няма да бъдат разкривани пред други лица/организации извън РЕМИКС ГЛОБЪЛ EАД.

Ние вярваме, че предоставяте данните си доброволно. В случай, че не е така, то Ви молим да не ни изпращате нищо и да приемете, че РЕМИКС ГЛОБЪЛ EАД ще е поставено пред обективната невъзможност да разгледа кандидатурата Ви, защото анонимни кандидатури не подлежат на разглеждане.

По отношение на личните си данни Вие имате следните права: 

- право на достъп до тях;
- право да искате актуализиране и/или коригиране;
- право да искате заличаване;
- право да искате ограничаване на обработването;
- право на преносимост на данните;
- право да възразите срещу обработване по определен начин и за определени цели, вкл. автоматизирано обработване (профилиране).

Можете да упражните изброените права с писмено искане до адреса ни в гр. София 1407, район Лозенец, бул. ,,Никола Й. Вапцаров" № 53Б.