"СИТИ -ЕВРО ГРУП" ЕООД  е правоприемник на "СИТИ - ЕВРО" ЕООД, която от създаването си през 2003 г. е с основен предмет на дейност цялостно изграждане на жилищни, административни и промишлени сгради. Разполагаме с кадри и механизация за изпълнение на машинни подови замазки, довършителни работи и дру...