Очакваме от кандидатите да имат подчертан интерес към новите "зелени" и устойчиви технологии в бранша, търсим нагласа за усъвършенстване като специалисти и желание за екипност и преследване на целите.