Милиони клиенти разчитат на технологичните услуги и решения на А1 България всеки ден. Ние движим дигиталната трансформация за тях. Да, точно толкова интересно, комплексно и необятно е колкото звучи.Екипът ни се състои от хора, които ежедневно предизвикват себе си и начина си на работа. Хора, които с...