От създаването си през 2000 година фирма "ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД инвестира над 260 000 000 лв. в производствените си и логистични площи, в непрекъсната модернизация и разширение, в развитие и повишаване на квалификацията на персонала. Превъзходното качество и дизайн на нашите продукти се п...