Във фирмата работят над 200 служителя, всеки от тях получава своя шанс да се развива и да гради кариера с помощта на въвеждащо обучение.