Какво споделят колегите при последната обратна връзка за работата в компанията? Ето някои от отговорите на въпросите "Защо работиш в WePrevent?" и "Какво ти харесва в работата в WePrevent?"“Първо ме задържа колектива, всички са страхотни и бих казал, че намерих и приятели. На второ място е самата ра...