"Стабил Агро Трейд" ЕООД извършва търговска дейност, специализирана в продажбата на PVC маркучи и компоненти за системи за капково напояване. Експертизата на компанията е фокусирана върху консултации, изготвяне и цялостна реализацията на проекти в областта на напоителните системи и озеленяването