Berlin-Chemie/A. Menarini Bulgaria е дъщерна фирма в България на Berlin-Chemie/Menarini Pharma, част от Menarini Group. От много години Menarini Group заема водеща позиция на италианския фармацевтичен пазар. Компанията Menarini, създадена през 1886 г. с централа във Флоренция, се е развивала в продължение на поколения, за да се превърне в световна фармацевтична компания.

Menarini преследва две стратегически цели: изследвания и глобализация. Благодарение на тези две начинания новаторските продукти на компанията се използват успешно от пациенти в целия свят и печелят признанието им. Menarini Group има глобална репутация на ефективен и надежден партньор. Това важи както за разработката на нови медикаменти, така и за обмена на научни постижения.

Berlin-Chemie AG е компания с богати традиции и динамично развитие. Началото на компанията е положено в Берлин-Адлерсхоф през 1890 г. Някои от служителите ни са пето поколение на семействата, заети в разработката, производството и търговията на лекарствата на компанията, днес носеща името Berlin-Chemie AG.

Особено силна е връзката ни с главния ни офис в Берлин, който определя нашата дейност. Същевременно сме и космополитна компания. Нашите организации работят активно в над 30 европейски и азиатски държави. Имаме служители от над 70 нации. Това разнообразие допринася за силните ни позиции.

Berlin-Chemie/A. Menarini Bulgaria също споделя мислене, базирано на партньорски отношения. Ние последователно изпълняваме стратегията на групата като част от ръководните принципи на компанията.