SEEBURGER AG е немска софтуерна компания, лидер и водещ доставчик на B2B интеграционен софтуер. SEEBURGER е разпознатa международно като компания предлагаща една от най-добрите интеграционни платформи в помощ на бизнес партньорите.  Компанията е основана през 1986 г. в град Бретен, Германия и в нея ...