Основният предмет на дейност на „ТАСИ” ООД е пълният инженеринг при изграждане на газови съоръжения и инсталации.Вече 30 години "ТАСИ" ООД предлага услуги в сферата на предпроектното проучване, проектирането, доставката на оборудване и материали, изграждането, въвеждането в експлоатация и сервизното...