Ние от "Marten Project Company - MPC" предлагаме високо професионални и гъвкави решения в сферата на проектирането. Дейността ни обхваща всички фази на инвестиционното проектиране, предпроектни проучвания и консултации, изработване на идейна, техническа и работна фаза, изготвяне на проектна документация.

Работим с висококвалифициран екип от специалисти с богат и дългогодишен опит в сферата на проектирането.

В годините на професионален опит, ние постигнахме добри резултати в проектирането на обществени и жилищни сгради, интериорни решения и много други.