CTeam е компания създадена по един от най-успешните бизнес модели в областта на управления и развитие на човешките ресурси в България, който съчетава едни от най-добрите международни практики, спецификите на местния пазар и познаване на цялостния процес при управлението на човешкия капитал.

Нашият екип е съставен от висококвалифицирани експерти с дългогодишен опит в областта на:================================================


CTeam  is created based on one of the most successful business models in the field of human resources management in Bulgaria, combining the best international practices, local market specifics and deep knowledge of the overall process in the human capital management.

Our team is composed of highly trained professionals with extensive experience in the following fields: