Swanson Health Products Europe (Swanson Europe) е оторизиран дистрибутор на Swanson Health Products USA. Swanson Europe беше открита на 9 юни 2013 г. от Лий Суонсън (основател и бивш собственик на Swanson Health Products USA) и Нина Ертел (изпълнителен директор на Swanson Health Products Europe)Цент...