ЩРАБАГ е европейски строителен концерн, лидер в иновациите и финансовата стабилност. От 2001 г. концернът  развива дейност в България в лицето на дъщерното дружество ЩРАБАГ ЕАД. Нашият спектър от услуги обхваща всички сфери на строителството - строителство на сгради, пътна и железопътна инфраструктура, специални подразделения и BIM.5D. Ние събираме заедно хора, материали и механизация на точното място и в точното време, за да реализираме строителните проекти качествено, в срок и на най-добра цена.

·         Сектор Високо строителство  обхваща строителството на офис сгради и многофункционални комплекси, търговски обекти, летища и пристанища, жилищни комплекси, хотели, промишлени предприятия, производствени халета, паркинги и логистични центрове. Също така фирмата има опит в сектор Зелена енергия чрез изграждане на вятърни и соларни паркове. ЩРАБАГ е в състояние да предложи проектантски дейности, включително и необходимите одобрения.

·         Секторът Инженерното строителство включва изграждането на мостове, надлези, водноелектрически централи, язовири, пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води, заводи за преработка на отпадъци, депа за отпадъци, компостиращи инсталации, както и развитието и модернизацията на градските системи за отпадъчни води.

·         В сектор Пътнотранспортно строителство се поставя особен акцент върху рехабилитацията на националните, регионални и общински пътища. Опитът на ЩРАБАГ позволява построяването на магистрали и модернизирането им, разширяване и ново строителство на жп линии и железопътни съоръжения. Освен това ЩРАБАГ работи успешно в областта на хидротехническото строителство и изграждане на канали, както и реконструкцията на линиите за захранване. Изграждането на съоръжения на открито, паркоместа, тротоари и спортни площадки също са част от сферата на дейност на ЩРАБАГ. 

·         В допълнение към ЩРАБАГ ЕАД, групата е представена в България и от фирмите Минерал 2000 ЕООД с предмет на дейност добив и преработка на инертни материали, Ц-Дизайн ЕООД оперираща в сферата на проектирането, ЩРАБАГ БМТИ – Механизация, ТРА ЕООД – строителна лаборатория, ЩРАБАГ БРВЦ ЕООД – Счетоводство и Финанси.