Концернът STRABAG е активен на българския пазар от 2001 г. и от 2008 г. насам се появява под името на марката ЩРАБАГ ЕАД. До момента групата има филиали във всички региони на България, имащи отношение към пазара. Компанията оперира във всички строителни сектори, особено в транспортна инфраструктура, високо строителство и гражданско строителство, както и за проекти за строителство на обекти, свързани с екология.

В България ЩРАБАГ ЕАД е гарант за качество в пътното строителство при изграждането на пътища и пътни съоръжения от асфалт и бетон, в железопътното строителство, при полагането на канализационни и тръбопроводни мрежи, строителството на спортни съоръжения, изграждането на технически съоръжения за опазване на околната среда и разработването и прилагането на специални иновативни технологии. Модерната строителна механизация, широката гама строителни материали собствено производство и разнообразният спектър от строителни дейности, дори и след датата на приключване на проекта, гарантират безпроблемното изпълнение на поръчките и постигането на трайни и висококачествени резултати.