Защо Смарт Органик?За да се присъединиш към компания с мисия! Направленията, в които се развива екипа ни и има възможност да се реализирате са:Продажби Маркетинг Производство Продуктов мениджмънт Управление на качеството Човешки ресусри Логистика Финанси Като част от нашия екип, и ти ще имаш удовлет...