Нашите хора са:- Страхотни в това, което правят.- С амбиция за растеж и развитие.- Приемащи мисията на компанията за своя лична.- Открити и без да се страхуват да дават предложения и решения.- Следващи принципа на прозрачност.- Поемащи отговорност.- Даващи и приемащи обратна връзка.- Обичащи да изжи...