Ние сме отворени към позитивни и иновативни хора, търсещи поле за професионална изява и кариерно развитие. Ние предлагаме:Възможност за работа в изключително интересно производство.Условия за професионална обучение и кариерно развитие.Оценяване по достойнство на личния принос на всеки наш служит...