Mobile Wave Solutions предлага софтуерни решения за уеб приложения, Native apps, AWS конфигурации, Infrastructure development, управление на база данни, сложни технологични и логистични решения.Едни от най - големите клиенти на компанията са водещи бизнеси в сферата на  игрална индустрия, спорта, из...