БС Конструкция разширява своя екип от мотивирани специалисти и предлага възможности за професионална реализация в различните направления на компанията - управление на строителни обекти, офертна дейност, администрация и финанси. Компанията цени индивидуалния принос на всеки служител и непрекъснато се стреми да усъвършенства своя подход по отношение на управлението и развитието на хората. Като част от екипа на BS Group of companies, ние имаме утвърдени традиции на пазара и стратегическа визия за бъдещето.