Home2U /Хоум Ту Ю/ е международна брокерска компания с:

- 7 офиса на 2 континента;
- интернационален екип от над 70 човека;
- единствената българска компания с лиценз и офиси в САЩ;
- реализирани над 2000 сделки по света, включително в София, Варна, Бургас, Гърция и Калифорния;
- първата компания в Източна Европа, внедрила технологията за Виртуална Реалност в недвижимите имоти;
- сплотен екип и приятна среда за растеж и развитие;