В Изи Кредит, в това число и в международните й филиали, работят над 6 500 служители и партньори, голяма част от които са Kредитни консултанти. В Централен офис на Дружеството са заети около 200 експерти в най-различни области като търговия, маркетинг, международен бизнес, човешки ресурси, право, финанси, счетоводство, статистика, корпоративна сигурност, информационни и комуникационни технологии. Изи Кредит има изграден собствен (In-house) Кол Център.
 
Ключова мисия е развитието на една ефективна, динамична и организирана компания и като такава  всички служители и сътрудници имат ежедневни възможности за придобиване на нови знания, интересни и добри практики, както и ситуации с предизвикателни задачи.

Основен двигател за успех е човешкият ресурс на компанията, затова и развитието на служителите се насърчава посредством индивидуално разработени програми, даващи възможност за растеж в международните филиали на компанията, а също и в останалите фирми част от „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД.