В Изи Кредит, в това число и в международните й филиали, работят над 6 500 служители и партньори, голяма част от които са Kредитни консултанти. В Централен офис на Дружеството са заети около 200 експерти в най-различни области като търговия, маркетинг, международен бизнес, човешки ресурси, право, фи...