Към всички работещи в дружеството има високи изисквания за професионализъм и отговорност. На стажантите се предлага обучение с работа в реални ситуации. Показаните качества се оценяват с адекватно заплащане и възможности за развитие, трудов опит, стаж или менторство.
    Ние-добре знаем, че един служител работи най-добре там, където му е приятно. А когато се работи добре, резултатите за дружеството също са добри.