Водеща фирма в България за проектиране на електрически инсталации и
пожароизвестяване. Богат опи с проектиране на разнообразни обекти в
България и чужбина.