Holiday Inn Sofia е франчайз хотел на Intercontinental Hotels Group (IHG). IHG е най-голямата хотелска верига в света по брой стаи. Притежава 14 бранда и повече от 5 603 хотела, разположени в над 100 страни по света. Holiday Inn е най-разпознаваемата хотелска марка в света.
     Holiday Inn Sofia е собственост и се управлява от „Меридиан Хотелс България” ЕООД. Намира се в непосредствена близост до Бизнес Парк София. Хотел Holiday Inn Sofia предлага 130 луксозни просторни стаи, включително 10 Бизнес стаи.

     Holiday Inn Sofia is franchise hotel of Intercontinental Hotels Group. IHG is the biggest hotel chain  with 14 hotel brands and 5603 hotels, located in 100 countries and more.    Holiday Inn is the most recognisable hotel brand in the world.
     Holiday Inn Sofia  is operated and owned by Meridian Hotels Bulgaria Ltd. The hotel is located close to Business Park Sofia. Holiday Inn suggests 130 luxury rooms, including 10 business rooms.