Възможност да се развивате в международна финансова институция;Динамична и интересна работа и възможности за кариерно развитие;Отлични условия на труд;Допълнителни социални придобивки и възможности за обучение-годишен бонус, допълнително пенсионно осигуряване, корпоративни отстъпки с партньори на Ал...