Искаш да работиш в динамична среда в бързо развиваща се компания, която цени хората си и уважава тяхното мнение?

Твоите приоритети са откритата комуникация, постигането на високи цели и възможности за развитие?

Креативна личност си и искаш да се реализираш в сферата на модата и да черпиш опит от най - добрите в бранша?

СТАНИ ЧАСТ ОТ НАС!

За ИНГИЛИЗ ГРУП хората в компанията са изключително важни и част от изграденото семейство.
Ние ценим мнението им, окуражаваме и развиваме иновативното мислене и идеи и разчитаме на тяхната ангажираност и подкрепа, за да вървим успешно напред.

НАШИЯТ ВЗАИМЕН АНГАЖИМЕНТ

Ние в ИНГИЛИЗ ГРУП, се ангажираме да предоставиме на всички наши служители информация, индивидуално внимание, възможности за професионално развитие и условия за бързо вземане на решения. В замяна очакваме от хората си да изпълняват поставените цели, да проявяват грижа към работата както и да работят в екип и да бъдат инициативни.

ЗАЩО ДА РАБОТЯ В ИНГИЛИЗ ГРУП?

- Като коректен и социално отговорен работодател осигуряваме конкурентни условия на труд, навременно изплащане на възнагражденията и модерно оборудвани работни места;

- Много от позциите са подходящи за млади и образовани хора, без предишен или малък опит;

- В компанията всеки получава реална възможност за професионално развитие;

- Неразделна част от работата ни е обучението за придобиване на професионални познания и развиване на ключови компетенции;

- Даваме възможност за навлизане в необятния свят на модата.