Ние сме ФЬОНИКС Фарма - повече от 25 години на фармацевтичния пазар в България и част от фармацевтичния концерн PHOENIX Group – водещ интегриран доставчик на здравни услуги с традиции на европейския пазар със 155 дистрибуционни центъра, обслужващи повече от 70 000 клиента и поддържащ над 100 000 арт...