Създадохме Лено през 2012, за да дадем достъп до кредитиране на всеки, независимо от кредитния му скоринг или финансови предизвикателства, пред които е изправен в момента.