Започнахме Skapto през 2013 г. с простичка цел - да правим хубаво. Без излишна претенциозност.Хубаво, с подбрани, честни съставки. Честни, чети истински - сто-процента прясно телешко Лимузин, свободно отгледано в Балкана; изпечени през нощта бриоши. Свежи зеленчуци, които избираме всеки ден; картофк...