Започвайки работа в Skapto, служителите ни имат възможността да усвоят добри практики в сферата на ресторантьорството. Влагаме много време, внимание и  усилия в това всеки нов наш служител, независимо дали има предходен опит или не, да бъде добре обучен в стандартите на веригата, за да се превърне в...