През последните 12 години нашата фирма премина през много трансформации, както и през оптимизиране на работните процеси, технологийте и подхода на работа.

Към днешна дата се радваме на един задружен екип от около 60 човека занимаващ се главно с уеб разработки (backend системи, както и front-end), мобилни приложения и cross-platform онлайн игри (за всички устройства и уеб).

Имаме успешни и продуктивни партньорства с водещи международни фирми и работим основно за чуждестранния пазар. Позитивизма на екипа и добрата офисна обстановка създават чудесни условия за развитие на лични и професионални качества. Можете да разчитате на отлично отношение и пълна коректност от наша страна.