ай-Фасилити ЕООД е компания, правоприемник на ИСС Фасилити Сървисиз България ЕООД. Нашата мисия е да продължим да предоставяме фасилити мениджмънт услуги на най-високо ниво, следвайки най-високите международни стандарти и процедури, който могат да се приложат в България.

В ай-Фасилити поставяме нашите служители на първо място. Ние се фокусираме върху наемането на подходящите хора, които да се грижат за нуждите на клиентите ни. И като ориентиран към хората бизнес, ние непрекъснато се уверяваме, че всеки член на нашия екип е щастлив и приобщен към екипа, тъй като знаем, че мотивацията е от решаващо значение при изпълнението на ежедневните задължения.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; ISO 45001:2018

За времето, през което ай-Фасилити е на българския пазар, тя успя да се докаже като надежден и предпочитан бизнес партньор на своите клиенти, както и коректен работодател на десетки служители.

                                            ***

Our mission is the to provide Facility management services on the highest level, following the high international standards and procedures, which can be applied in Bulgaria.

In i-Facility, we put our employees up in front. We are focused in hiring the right people on the right place, so that our clients' needs and expectations can be met. And in this people-oriented business, we are constantly assure that every team member is happy and part of the tram, as we know that the motivation is crucial in the day-to-day operations.

Our company is certified ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; ISO 45001:2018

Since i-Facility is on the Bulgarian market, it managed to prove itself as a reliable and preferred business partner and honest employer of many bulgarian employees.