АЖД Агро е компания с дългогодишни традиции в земеделския бизнес. Компанията обработва около 40 000 дка земя в обл. Ловеч,

Освен земеделието, фирмата има и фуражно предприятие за преработка на люцерна.

Компанията е един от добрите работодатели в обл. Ловеч