За да продължава да създава качествено съдържание и да подобрява продукта си, компанията разчита на силен екип от специалисти – проектни мениджъри, аниматори, монтажисти, програмисти, озвучители, сценаристи, учители, маркетинг специалисти и куп други ангажирани в процеса хора. В началото екипът набр...