СИС Технология АД е софтуерна компания – пазарен лидер сред производителите на ритейл софтуер и бизнес софтуер в България.

Основните активности на компанията са насочени към проектиране, разработка и разпространение на софтуерни системи, функциониращи в операционна среда MS Windows, iOS, Android и всички разпространени платформи на Linux.

Компанията е дистрибутор на висококачествен специализиран хардуер и официален представител на марките Diebold Nixdorf и Datalogic за България.