Ние сме дружество с дългогодишен опит в сферата на управлението, наемането и покупко-продажбата на недвижими имоти, а в последните години инвестираме и в стаи и апартаменти за гости в гр. София и развиваме дейностите по краткосрочно настаняване в тях.