ВИ ДЖИ ЕФ е специализирана фирма в областта на консултациите, доставката и инженеринга на иновативни строителни решения в четири основни направления:Системи за инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда; Системи за ландшафтно проектиране, озеленяване и земеделие; Хидроизолационни...