Българо-американска кредитна банка АД се фокусира върху подпомагане на развитието на зелената икономика чрез кредити и други банкови продукти, свързани с енергийна ефективност, опазване на околната среда, алтернативно&nb...