Компанията УниПОС помага на клиентите си да предотвратяват пожари, като им предоставя високотехнологични и иновативни решения. Изградила е нов завод със съвременна модерна инфраструктура и оборудване в град Плевен. Разполага и с нов административен и търговски офис в София. Продукцията и се реализир...