И СИ БУЛ се позиционира като надежден партньор на международните вериги и местните производители в секторите ритейл, хотелиерство, ресторантьорство,  кетъринг по отношение на безопасността на храните и управлението на качеството при производство и/или реализация на хранителни и нехранителни потребит...